Община Девня
Област Варна
Кмет на община

ПРОТОКОЛИ НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


031400001 гр. Девня кв. Река Девня
031400002 гр. Девня кв. Химик
031400003 гр. Девня кв. Повеляново
031400004 гр. Девня кв. Повеляново
031400005 гр. Девня кв. Девня 2
031400006 гр. Девня кв. Девня 2
031400007 гр. Девня кв. Девня 2
031400008 гр. Девня кв. Девня 1
031400009 гр. Девня кв. Девня 1
031400010 гр. Девня кв. Девня 1
031400011 с. Кипра
031400012 с. Падина
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване