Община Севлиево
Област Габрово
Кмет на община

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на община
Община: Севлиево   Област: Габрово

1. Общ брой на секционните комисии в общината
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община
8. Брой на действителните гласове
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (2) Андрей Парашкевов Андреев-Партия "Демократична гражданска инициатива"
2. (5) Мирослав Иванов Барболов-Партия "Съюз на Демократичните Сили"
3. (11) Юсеин Юсуфов Юсеинов-Партия "Движение за права и свободи"
4. (14) Момчил Кънчев Минчев-Коалиция за Севлиевска община
5. (17) Пламен Кънев Христов-Коалиция "За Севлиево - д-р Атанас Москов"
6. (18) Кирил Петров Калчев-Партия "Партия Български социалдемократи"
7. (21) Иван Монов Иванов-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
8. (22) Явор Кънчев Памукчиев-Партия "БЗНС - Народен съюз"
9. (23) Йовко Христов Йовков-Коалиция "Демократична левица"
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване