Община Стралджа
Област Ямбол
Кмет на община

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на община
Община: Стралджа   Област: Ямбол

1. Общ брой на секционните комисии в общината
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община
8. Брой на действителните гласове
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (1) Живко Ангелов Ангелов-Партия "БЗНС - Народен съюз"
2. (5) Йордан Койчев Йоранов-Партия "Българска социалдемокрация"
3. (8) Жечко Стоянов Стоянов-Партия "БЗНС "Александър Стамболийски"
4. (11) Димитринка Георгиева Йовчева-Партия "Национално движение Симеон Втори"
5. (15) Димитър Минков Саллаков-КОАЛИЦИЯ "БЗНС БСДП"
6. (19) Паруш Тенев Парушев-Партия "Съюз свободни демократи"
7. (20) Митко Панайотов Андонов-Партия Българска социалистическа партия
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване