Община София
Област София-град
Кмет на община

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на община
Община: София   Област: София-град

1. Общ брой на секционните комисии в общината 1454
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване 1326
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК 976285
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите 3402
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци 369318
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове 368670
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 17270
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община 3031
8. Брой на действителните гласове 348406
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (3) Петьо Христов Блъсков-Партия "Алианс за социаллиберален прогрес" 1382
2. (4) Емил Петров Минев-Партия "Българска национална партия Социален съюз" 194
3. (7) Любен Любенов Дилов-Коалиция "Движение Гергьовден","БЗНС-Народен съюз", "Де 25567
4. (10) Красимира Димова Дучева-Партия "БЗНС Пладне" 145
5. (11) Ганчо Димитров Хитров-Коалиция "София" 134
6. (13) Петър Давидков Петров-Партия "Конституционен съюз" 103
7. (22) Вени Миланов Марковски-Партия "Българска социалдемократическа партия" 553
8. (23) Чавдар Георгиев Младенов-Независим 422
9. (24) Димитър Николов Николов-Партия "Българска национално-радикална партия" 189
10. (27) Петър Славков Стайков-Партия "Либерален съюз" 205
11. (29) Йоло Димитров Денев-Партия "Българска революционна младежка партия" 164
12. (31) Николай Буйнов Митев-Независим 103
13. (32) Петър Иванов Гюзелев-Партия "Българска християнска коалиция" 1102
14. (33) Росен Златанов Владимиров-Партия "Движение за права и свободи" 3862
15. (35) Волен Николов Сидеров-Партия "Национално сдружение - БЗНС" 1584
16. (36) Данаил Савов Тафров-Партия "Български демократичен съюз "Радикали" 1553
17. (38) Костадин Иванов Косев-Партия "Българска работническа социалистическа партия 270
18. (40) Веселин Стоянов Бончев-Партия "Блокът на Жорж Ганчев" 425
19. (45) Георги Венков Жеков-Независим 196
20. (46) Капка Иванова Найденова-Партия "Християнрадикална партия" 128
21. (49) Румян Илийчев Киров-Партия "Обединение на нацията - движение на онеправдани 109
22. (51) Кольо Борисов Казанджиев-Независим 288
23. (52) Надежда Николова Михайлова-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 78804
24. (53) Стоян Илиев Александров-коалиция "БСП", "БСоц.Дем.", "ПДСоц. демокр.", "Дв. 100110
25. (60) Красимир Стоянов Пандев-Партия "ВМРО - Българско национално движение" 1412
26. (62) Руслан Костадинов Семерджиев-Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогре 254
27. (64) Кръстю Николов Илов-Партия "Българско движение Национален идеал за единство 346
28. (65) Александър Димитров Димитров-Партия "Алтернативна социаллиберална партия" 315
29. (71) Павел Костадинов Кърлев-Партия "Съюз България" 947
30. (76) Никола Тодоров Куков-Партия "Гражданска държава" 181
31. (77) Емилия Георгиева Савова-Партия "Българска работническа партия (комунисти)" 479
32. (78) Андрей Димитров Кожухаров-Партия "Федерация Царство България" 401
33. (79) Радослав Атанасов Евтимов-Независим 402
34. (88) Васил Минчев Иванов-Лучано-Партия "Национално движение Симеон Втори" 20115
35. (89) Александър Ивайлов Игов-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) 774
36. (91) Стефан Антонов Софиянски-Партия "Съюз свободни демократи" 103664
37. (92) Лорита Радева Витанова-Партия Партия на българските жени 563
38. (93) Александър Христов Йолев-Партия "Движение за национално единство и социална 509
39. (94) Йонко Георгиев Нанков-Партия "Българска демократическа партия за европейски 444
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване