Община Сливо Поле
Област Русе
Кмет на кметство Голямо Враново

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на кметство голямо враново
Община: Сливо Поле   Област: Русе

1. Общ брой на секционните комисии в общината 2
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване 2
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК 1617
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите 0
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци 908
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове 908
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 145
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община 36
8. Брой на действителните гласове 727
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (2) Рейхан Ибадула Аблеким-Партия "Движение за права и свободи" 189
2. (7) Петко Борисов Петков-Партия "Движение за национално възраждане "Оборище" 106
3. (10) Левен Левенов Хаджиев-Партия "Партия Демократичен конгрес" 69
4. (13) Билян Харалампиев Христов-Независим 66
5. (17) Димитър Йорданов Димитров-Партия Българска социалистическа партия 217
6. (24) Даил Мехмедов Исмаилов-Партия "Национално движение за права и свободи" 80
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване