Община Русе
Област Русе
Кмет на община

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на община
Община: Русе   Област: Русе

1. Общ брой на секционните комисии в общината
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община
8. Брой на действителните гласове
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (4) Венелин Кръстев Терзиев-Партия "Движение Гергьовден"
2. (5) Володя Андреев Попов-Партия "Българска социалдемокрация"
3. (6) Елеонора Николаева Николова-Независим
4. (7) Дениз Метин Зия-Партия "Движение за права и свободи"
5. (9) Пламен Симеонов Иванов-Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
6. (30) Георги Иванов Георгиев-Независим
7. (35) Георги Върбанов Върбанов-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
8. (37) Румян Стоилов Ганчев-Партия "Национално движение Симеон Втори"
9. (44) Силвия Николаева Алексиева-Партия Българска социалистическа партия
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване