Община Разград
Област Разград
Кмет на община

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на община
Община: Разград   Област: Разград

1. Общ брой на секционните комисии в общината
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община
8. Брой на действителните гласове
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (2) Севджан Мустафов Съдкъев-Партия "Движение за права и свободи"
2. (3) Евгения Петрова Кочанова-Партия "Национално движение Симеон Втори"
3. (4) Милен Йоргов Минчев-Независим
4. (5) Богдан Неделчев Стоянов-Партия "БЗНС - Народен съюз"
5. (14) Бакир Ибрямов Чолаков-Партия "Национално движение за права и свободи"
6. (23) Камен Димитров Воденичаров-Партия "Българска социалдемокрация"
7. (25) Ерол Махмуд Ибрям-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
8. (26) Венелин Димитров Узунов-Партия Българска социалистическа партия
9. (29) Румянка Петкова Ковачева-Партия "Движение за национално възраждане "Оборище
10. (30) Тодор Стефанов Аждерев-Независим
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване