Община Пещера
Област Пазарджик
Кмет на община

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на община
Община: Пещера   Област: Пазарджик

1. Общ брой на секционните комисии в общината
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община
8. Брой на действителните гласове
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (2) Елена Илиева Куцева-Партия Партия на българските жени
2. (9) Георги Георгиев Връбчев-Независим
3. (10) Иван Петров Аврамов-Партия "Национално движение Симеон Втори"
4. (14) Георги Данаилов Петърнейчев-Независим
5. (26) Даниел Георгиев Апостолов-Коалиция "В съдружие за Община Пещера "
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване