Община Панагюрище
Област Пазарджик
Кмет на община

Протокол
на Общинска избирателна комисия
за избиране на кмет на община
Община: Панагюрище   Област: Пазарджик

1. Общ брой на секционните комисии в общината
2. Брой на секционните комисии в общината, представили протоколи за гласуване
3.1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им в СИК
3.2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница от списъците в деня на изборите
4. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци
5. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии пликове
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община
7. Брой на пликовете, в които са намерени недействителни бюлетини за кмет на община
8. Брой на действителните гласове
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:
1. (2) Пламен Димитров Търкаланов-Партия "Национално движение Симеон Втори"
2. (5) Николай Димитров Митев-Партия "Български Бизнес Блок"
3. (8) Георги Иванов Костурков-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
4. (11) Ганчо Ненов Илков-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
5. (13) Илия Луков Делийски-Партия "Общобългарско национално движение Отечество"
6. (16) Ганка Стоянова Калпакова-Партия "Българска социалдемокрация"
7. (17) Сашо Янков Господинов-Партия "Съюз на Демократичните Сили"
8. (19) Марко Николов Мечев-Независим
9. (20) Михаил Стоянов Благоев-Партия "Движение за права и свободи"
По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване