Община Сливо Поле
Област Русе
Кмет на кметство Голямо Враново

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯМО ВРАНОВО
Община Сливо Поле
Област Русе


Общинската избирателна комиисия на основание чл.102 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:
 

         Допуска до участие във втори тур:

      1. Рейхан Ибадула Аблеким
      издигнат от Партия "Движение за права и свободи"

      2. Димитър Йорданов Димитров
      издигнат от Партия Българска социалистическа партия

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване