Община София
Област София-град
Кмет на община

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО ПРОТОКОЛ ОТ 11:20 ЧАСА


Общ брой СИК
Брой обработени СИК протоколи
Брой на гласувалите избиратели
Брой на действителните гласове
- 1454
- 1326 (91.2%)
- 369318
- 348406


Виж списък:
КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Гласове
 Петьо Христов Блъсков-Партия "Алианс за социаллиберален прогрес" 1382
 Емил Петров Минев-Партия "Българска национална партия Социален съюз" 194
 Любен Любенов Дилов-Коалиция "Движение Гергьовден","БЗНС-Народен съюз", "Де 25567
 Красимира Димова Дучева-Партия "БЗНС Пладне" 145
 Ганчо Димитров Хитров-Коалиция "София" 134
 Петър Давидков Петров-Партия "Конституционен съюз" 103
 Вени Миланов Марковски-Партия "Българска социалдемократическа партия" 553
 Чавдар Георгиев Младенов-Независим 422
 Димитър Николов Николов-Партия "Българска национално-радикална партия" 189
 Петър Славков Стайков-Партия "Либерален съюз" 205
 Йоло Димитров Денев-Партия "Българска революционна младежка партия" 164
 Николай Буйнов Митев-Независим 103
 Петър Иванов Гюзелев-Партия "Българска християнска коалиция" 1102
 Росен Златанов Владимиров-Партия "Движение за права и свободи" 3862
 Волен Николов Сидеров-Партия "Национално сдружение - БЗНС" 1584
 Данаил Савов Тафров-Партия "Български демократичен съюз "Радикали" 1553
 Костадин Иванов Косев-Партия "Българска работническа социалистическа партия 270
 Веселин Стоянов Бончев-Партия "Блокът на Жорж Ганчев" 425
 Георги Венков Жеков-Независим 196
 Капка Иванова Найденова-Партия "Християнрадикална партия" 128
 Румян Илийчев Киров-Партия "Обединение на нацията - движение на онеправдани 109
 Кольо Борисов Казанджиев-Независим 288
 Надежда Николова Михайлова-Партия "Съюз на Демократичните Сили" 78804
 Стоян Илиев Александров-коалиция "БСП", "БСоц.Дем.", "ПДСоц. демокр.", "Дв. 100110
 Красимир Стоянов Пандев-Партия "ВМРО - Българско национално движение" 1412
 Руслан Костадинов Семерджиев-Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогре 254
 Кръстю Николов Илов-Партия "Българско движение Национален идеал за единство 346
 Александър Димитров Димитров-Партия "Алтернативна социаллиберална партия" 315
 Павел Костадинов Кърлев-Партия "Съюз България" 947
 Никола Тодоров Куков-Партия "Гражданска държава" 181
 Емилия Георгиева Савова-Партия "Българска работническа партия (комунисти)" 479
 Андрей Димитров Кожухаров-Партия "Федерация Царство България" 401
 Радослав Атанасов Евтимов-Независим 402
 Васил Минчев Иванов-Лучано-Партия "Национално движение Симеон Втори" 20115
 Александър Ивайлов Игов-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) 774
 Стефан Антонов Софиянски-Партия "Съюз свободни демократи" 103664
 Лорита Радева Витанова-Партия Партия на българските жени 563
 Александър Христов Йолев-Партия "Движение за национално единство и социална 509
 Йонко Георгиев Нанков-Партия "Българска демократическа партия за европейски 444


ПРОТОКОЛ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД
Информационно Обслужване