Община Севлиево
Област Габрово
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    2. Партия "Демократична гражданска инициатива"
    5. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
    11. Партия "Движение за права и свободи"
    14. Коалиция за Севлиевска община
    17. Коалиция "За Севлиево - д-р Атанас Москов"
    18. Партия "Партия Български социалдемократи"
    21. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
    22. Партия "БЗНС - Народен съюз"
    23. Коалиция "Демократична левица"

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

2. Андрей Парашкевов Андреев-Партия "Демократична гражданска инициатива"
5. Мирослав Иванов Барболов-Партия "Съюз на Демократичните Сили"
11. Юсеин Юсуфов Юсеинов-Партия "Движение за права и свободи"
14. Момчил Кънчев Минчев-Коалиция за Севлиевска община
17. Пламен Кънев Христов-Коалиция "За Севлиево - д-р Атанас Москов"
18. Кирил Петров Калчев-Партия "Партия Български социалдемократи"
21. Иван Монов Иванов-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
22. Явор Кънчев Памукчиев-Партия "БЗНС - Народен съюз"
23. Йовко Христов Йовков-Коалиция "Демократична левица"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД