Община Мизия
Област Враца
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    14. Инициативен Комитет Виолин Иванов Крушовенски
    15. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
    18. Партия Българска социалистическа партия

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

14. Виолин Иванов Крушовенски-Независим
15. Новослав Георгиев Новев-Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
18. Иван Петков Даков-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД