Община Стралджа
Област Ямбол
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    1. Партия "БЗНС - Народен съюз"
    5. Партия "Българска социалдемокрация"
    8. Партия "БЗНС "Александър Стамболийски"
    11. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    15. КОАЛИЦИЯ "БЗНС БСДП"
    19. Партия "Съюз свободни демократи"
    20. Партия Българска социалистическа партия

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

1. Живко Ангелов Ангелов-Партия "БЗНС - Народен съюз"
5. Йордан Койчев Йоранов-Партия "Българска социалдемокрация"
8. Жечко Стоянов Стоянов-Партия "БЗНС "Александър Стамболийски"
11. Димитринка Георгиева Йовчева-Партия "Национално движение Симеон Втори"
15. Димитър Минков Саллаков-КОАЛИЦИЯ "БЗНС БСДП"
19. Паруш Тенев Парушев-Партия "Съюз свободни демократи"
20. Митко Панайотов Андонов-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД