Община София
Област София-град
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    3. Партия "Алианс за социаллиберален прогрес"
    4. Партия "Българска национална партия Социален съюз"
    7. Коалиция "Движение Гергьовден","БЗНС-Народен съюз", "Демократическа партия"
    10. Партия "БЗНС Пладне"
    11. Коалиция "София"
    13. Партия "Конституционен съюз"
    22. Партия "Българска социалдемократическа партия"
    23. Инициативен Комитет Чавдар Георгиев Младенов
    24. Партия "Българска национално-радикална партия"
    27. Партия "Либерален съюз"
    29. Партия "Българска революционна младежка партия"
    31. Инициативен Комитет Николай Буйнов Митев
    32. Партия "Българска християнска коалиция"
    33. Партия "Движение за права и свободи"
    35. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
    36. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
    38. Партия "Българска работническа социалистическа партия"
    40. Партия "Блокът на Жорж Ганчев"
    45. Инициативен Комитет Георги Венков Жеков
    46. Партия "Християнрадикална партия"
    49. Партия "Обединение на нацията - движение на онеправданите"
    51. Инициативен Комитет Кольо Борисов Казанджиев
    52. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
    53. коалиция "БСП", "БСоц.Дем.", "ПДСоц. демокр.", "Дв.за соц. хум.", "БЗС "Ал. Ст. 1899", "Съюз за отеч
    60. Партия "ВМРО - Българско национално движение"
    62. Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогрес" (ССП)
    64. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"
    65. Партия "Алтернативна социаллиберална партия"
    71. Партия "Съюз България"
    76. Партия "Гражданска държава"
    77. Партия "Българска работническа партия (комунисти)"
    78. Партия "Федерация Царство България"
    79. Инициативен Комитет Радослав Атанасов Евтимов
    88. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    89. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
    91. Партия "Съюз свободни демократи"
    92. Партия Партия на българските жени
    93. Партия "Движение за национално единство и социална справедливост"
    94. Партия "Българска демократическа партия за европейски и световни щати"

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

3. Петьо Христов Блъсков-Партия "Алианс за социаллиберален прогрес"
4. Емил Петров Минев-Партия "Българска национална партия Социален съюз"
7. Любен Любенов Дилов-Коалиция "Движение Гергьовден","БЗНС-Народен съюз", "Де
10. Красимира Димова Дучева-Партия "БЗНС Пладне"
11. Ганчо Димитров Хитров-Коалиция "София"
13. Петър Давидков Петров-Партия "Конституционен съюз"
22. Вени Миланов Марковски-Партия "Българска социалдемократическа партия"
23. Чавдар Георгиев Младенов-Независим
24. Димитър Николов Николов-Партия "Българска национално-радикална партия"
27. Петър Славков Стайков-Партия "Либерален съюз"
29. Йоло Димитров Денев-Партия "Българска революционна младежка партия"
31. Николай Буйнов Митев-Независим
32. Петър Иванов Гюзелев-Партия "Българска християнска коалиция"
33. Росен Златанов Владимиров-Партия "Движение за права и свободи"
35. Волен Николов Сидеров-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
36. Данаил Савов Тафров-Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
38. Костадин Иванов Косев-Партия "Българска работническа социалистическа партия
40. Веселин Стоянов Бончев-Партия "Блокът на Жорж Ганчев"
45. Георги Венков Жеков-Независим
46. Капка Иванова Найденова-Партия "Християнрадикална партия"
49. Румян Илийчев Киров-Партия "Обединение на нацията - движение на онеправдани
51. Кольо Борисов Казанджиев-Независим
52. Надежда Николова Михайлова-Партия "Съюз на Демократичните Сили"
53. Стоян Илиев Александров-коалиция "БСП", "БСоц.Дем.", "ПДСоц. демокр.", "Дв.
60. Красимир Стоянов Пандев-Партия "ВМРО - Българско национално движение"
62. Руслан Костадинов Семерджиев-Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогре
64. Кръстю Николов Илов-Партия "Българско движение Национален идеал за единство
65. Александър Димитров Димитров-Партия "Алтернативна социаллиберална партия"
71. Павел Костадинов Кърлев-Партия "Съюз България"
76. Никола Тодоров Куков-Партия "Гражданска държава"
77. Емилия Георгиева Савова-Партия "Българска работническа партия (комунисти)"
78. Андрей Димитров Кожухаров-Партия "Федерация Царство България"
79. Радослав Атанасов Евтимов-Независим
88. Васил Минчев Иванов-Лучано-Партия "Национално движение Симеон Втори"
89. Александър Ивайлов Игов-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
91. Стефан Антонов Софиянски-Партия "Съюз свободни демократи"
92. Лорита Радева Витанова-Партия Партия на българските жени
93. Александър Христов Йолев-Партия "Движение за национално единство и социална
94. Йонко Георгиев Нанков-Партия "Българска демократическа партия за европейски


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД