Община Сливо Поле
Област Русе
Кмет на кметство Голямо Враново

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на кметство Голямо Враново
 
    2. Партия "Движение за права и свободи"
    7. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
    10. Партия "Партия Демократичен конгрес"
    13. Инициативен Комитет Билян Харалампиев Христов
    17. Партия Българска социалистическа партия
    24. Партия "Национално движение за права и свободи"

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на кметство Голямо Враново

2. Рейхан Ибадула Аблеким-Партия "Движение за права и свободи"
7. Петко Борисов Петков-Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
10. Левен Левенов Хаджиев-Партия "Партия Демократичен конгрес"
13. Билян Харалампиев Христов-Независим
17. Димитър Йорданов Димитров-Партия Българска социалистическа партия
24. Даил Мехмедов Исмаилов-Партия "Национално движение за права и свободи"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД