Община Русе
Област Русе
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    4. Партия "Движение Гергьовден"
    5. Партия "Българска социалдемокрация"
    6. Инициативен Комитет Елеонора Николаева Николова
    7. Партия "Движение за права и свободи"
    9. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
    30. Инициативен Комитет Георги Иванов Георгиев
    35. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
    37. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    44. Партия Българска социалистическа партия

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

4. Венелин Кръстев Терзиев-Партия "Движение Гергьовден"
5. Володя Андреев Попов-Партия "Българска социалдемокрация"
6. Елеонора Николаева Николова-Независим
7. Дениз Метин Зия-Партия "Движение за права и свободи"
9. Пламен Симеонов Иванов-Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
30. Георги Иванов Георгиев-Независим
35. Георги Върбанов Върбанов-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
37. Румян Стоилов Ганчев-Партия "Национално движение Симеон Втори"
44. Силвия Николаева Алексиева-Партия Българска социалистическа партия


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД