Община Разград
Област Разград
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    2. Партия "Движение за права и свободи"
    3. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    4. Инициативен Комитет Милен Йоргов Минчев
    5. Партия "БЗНС - Народен съюз"
    14. Партия "Национално движение за права и свободи"
    23. Партия "Българска социалдемокрация"
    25. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
    26. Партия Българска социалистическа партия
    29. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
    30. Инициативен Комитет Тодор Стефанов Аждерев

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

2. Севджан Мустафов Съдкъев-Партия "Движение за права и свободи"
3. Евгения Петрова Кочанова-Партия "Национално движение Симеон Втори"
4. Милен Йоргов Минчев-Независим
5. Богдан Неделчев Стоянов-Партия "БЗНС - Народен съюз"
14. Бакир Ибрямов Чолаков-Партия "Национално движение за права и свободи"
23. Камен Димитров Воденичаров-Партия "Българска социалдемокрация"
25. Ерол Махмуд Ибрям-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
26. Венелин Димитров Узунов-Партия Българска социалистическа партия
29. Румянка Петкова Ковачева-Партия "Движение за национално възраждане "Оборище
30. Тодор Стефанов Аждерев-Независим


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД