Община Пещера
Област Пазарджик
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    2. Партия Партия на българските жени
    9. Инициативен Комитет Георги Георгиев Връбчев
    10. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    14. Инициативен Комитет Георги Данаилов Петърнейчев
    26. Коалиция "В съдружие за Община Пещера "

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

2. Елена Илиева Куцева-Партия Партия на българските жени
9. Георги Георгиев Връбчев-Независим
10. Иван Петров Аврамов-Партия "Национално движение Симеон Втори"
14. Георги Данаилов Петърнейчев-Независим
26. Даниел Георгиев Апостолов-Коалиция "В съдружие за Община Пещера "


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД