Община Панагюрище
Област Пазарджик
Кмет на община

Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети
регистрирани за участие в избор на Кмет на община
 
    2. Партия "Национално движение Симеон Втори"
    5. Партия "Български Бизнес Блок"
    8. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
    11. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
    13. Партия "Общобългарско национално движение Отечество"
    16. Партия "Българска социалдемокрация"
    17. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
    19. Инициативен Комитет Марко Николов Мечев
    20. Партия "Движение за права и свободи"

 

Регистър на Кандидатите за избор на Кмет на община

2. Пламен Димитров Търкаланов-Партия "Национално движение Симеон Втори"
5. Николай Димитров Митев-Партия "Български Бизнес Блок"
8. Георги Иванов Костурков-Партия "Национално сдружение - БЗНС"
11. Ганчо Ненов Илков-Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
13. Илия Луков Делийски-Партия "Общобългарско национално движение Отечество"
16. Ганка Стоянова Калпакова-Партия "Българска социалдемокрация"
17. Сашо Янков Господинов-Партия "Съюз на Демократичните Сили"
19. Марко Николов Мечев-Независим
20. Михаил Стоянов Благоев-Партия "Движение за права и свободи"


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД